Arvoden i ordinära ärenden

Snabbanmälan, styrelseändring med mail/fax i retur med Bolagsverkets inkomststämpel – för styrkande av att handlingen är ingiven. Gäller även andra typer av ärenden 300 kr
Firma/bifirma/nybildning 800 kr
Lagerbolag (Bolagsverkets reg avgift 3 400:-) 4000 kr
Emissioner/nedsättningar 700 kr
Bolagsordningsändringar 600 kr
Styrelse/revisor/likvidation 500 kr
Fusioner enligt 23:1 800 kr
Fusioner enligt 23:28 600 kr
Gränsöverskridande fusioner 1800 kr
Postadressändring 200 kr
Filial nyregistrering 1200 kr
Ändring av ekonomisk plan (föreningar) 800 kr
Exp av registeringsbevis/bolagsordning/räkenskapshandling 100 kr
Rättelse av registrerings- och ändringsbevis 100 kr

Moms 25 % tillkommer på arvoden
Registreringsavgifter till Bolagsverket tillkommer

Kommissionären för aktiebolagsärenden AB

Storgatan 1
852 30 Sundsvall   

Postadress

Box 817
851 23 Sundsvall

Kontakta oss

Telefon: 060-55 37 70
Fax: 060-15 37 80
E-post: bolag@kommissionaren.se