Arvoden i ordinära ärenden

Snabbanmälan, styrelseändring med mail/fax i retur med Bolagsverkets inkomststämpel – för styrkande av att handlingen är ingiven. Gäller även andra typer av ärenden 300 kr
Firma/bifirma/nybildning 800 kr
Lagerbolag (Bolagsverkets reg avgift 3 400:-) 4000 kr
Emissioner/nedsättningar 700 kr
Bolagsordningsändringar 600 kr
Styrelse/revisor/likvidation 500 kr
Fusioner enligt 23:1 800 kr
Fusioner enligt 23:28 600 kr
Gränsöverskridande fusioner 1800 kr
Postadressändring 200 kr
Filial nyregistrering 1200 kr
Ändring av ekonomisk plan (föreningar) 800 kr
Exp av registeringsbevis/bolagsordning/räkenskapshandling 100 kr
Rättelse av registrerings- och ändringsbevis 100 kr

Moms 25 % tillkommer på arvoden
Registreringsavgifter till Bolagsverket tillkommer

Skicka en förfrågan

Våra medarbetare har lång erfarenhet av arbete med praktisk bolagsrätt.

Vi ger råd och tips till advokater, revisorer, bolagsjurister och andra som är i behov av hjälp med bolagsrättsliga frågor.

Kommissionären för aktiebolagsärenden AB

Storgatan 1
852 30 Sundsvall   

Postadress

Box 817
851 23 Sundsvall

Kontakta oss

Telefon: 060-55 37 70
Fax: 060-15 37 80
E-post: bolag@kommissionaren.se