Kommissionär med långa anor

Kommissionären för aktiebolagsärenden AB arbetar med toppskiktet i svenskt näringsliv i frågor som rör rådgivning kring aktiebolagsfrågor. Kunskapen om Bolagsverket och närheten till myndigheten ger stora fördelar.

Vi förhandsgranskar registreringsärenden och fungerar som en kunds ombud i registreringsprocessen. Det gör att vi spar tid åt det enskilda företaget och även Bolagsverket, säger kommissionär Sten Larsson.

Kommissionären med anor från 1897, var tidigare en form av ombudsman inom Bolagsverket. Men sedan 30 år är de administrativa banden med Bolagsverket kapade och Sten Larsson driver sitt företag i aktiebolagsform.

Han är kommissionär sedan 1980, då han tog över ämbetet efter en kort karriär på dåvarande PRV Bolag.

Lagerbolag

Verksamheten är densamma som tidigare. Kommissionären erbjuder rådgivning inom bolagsrätt och firmarätt samt tillhandahåller lagerbolag, vilket inte var en del av den tidigare kommissionärsrörelsen.

Om det till exempel handlar om att få ett företagsnamn godkänt, vet vi vilka vägar som är lämpliga att ta. Kunskapen om Bolagsverket är central i vårt arbete. Det är viktigt att känna till vilka handläggare som har nischkompetens i specifika ärenden för att få till en så bra och snabb handläggning, säger Sten Larsson.

Det är därför verksamheten drivs i Sundsvall, med Bolagsverket ett stenkast bort , trots att kunderna nästan uteslutande finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kommissionären för aktiebolagsärenden jobbar till stor del med advokatbyråer, revisionsbyråer och fondkommissionärer. Men även enskilda storföretag som Volvo och ABB finns i kundkretsen.

Fondbörs och globalisering

När jag började som kommissionär för 30 år sedan, handlade mycket om börsens expansion och jag arbetade bland annat med introduktionen av det första företaget på OTC-listan. På senare år har globaliseringen satt sin prägel på vårt arbete. Det kan röra sig om villkor av corporative finance-karaktär, exempelvis bolag som vill lägga upp en nyemission eller ett konvertibelt lån i Sverige efter utländsk förebild.

Finanskrisen

Den senaste tidens finanskris innebar att fokus riktades mot räddningsplaner för många etabetablerade företag och banker. Under våren 2009 dog transaktionsmarknaden, vilket även märktes på efterfrågan av lagerbolag. Frågor om kontrollbalansplikt, styrelseansvar och förlusttäckning ökade istället markant.

Kommissionären för aktiebolagsärenden AB

Storgatan 1
852 30 Sundsvall   

Postadress

Box 817
851 23 Sundsvall

Kontakta oss

Telefon: 060-55 37 70
Fax: 060-15 37 80
E-post: bolag@kommissionaren.se