Lagerbolag

Vi tillhandahåller Kommissionärens egna lagerbolag, Kommstart, och biträder under lagerbolagets omregistrering vid Bolagsverket utan ytterligare kostnad för beställaren. Vi upprättar följande handlingar

  • Ändringsanmälan till Bolagsverket
  • Protokoll från extra bolagsstämma
  • Bolagsordning
  • Protokoll från styrelsemöte
  • Köpeavtal avseende lagerbolaget
  • Bankfullmakt
  • Generalfullmakt
  • Aktiebok
  • Bokföringsunderlag med verifikat

Pris och beställning

Lagerbolagen kostar 7 400 kr + moms (1 000 kr). I priset ingår Bolagsverkets avgifter med 3 100 kr. Beställning kan göras på telefon 060-553770 eller via e-post: bolag@kommissionaren.se. Av priset utgör 2 400 kr kostnad för bolagets bildande och är en ej avdragsgill kostnad för lagerbolaget och 5 000 kr utgör kostnad för ombildning av bolaget och utgör en avdragsgill kostnad.

>> Hämta beställningsblankett

Kommissionären för aktiebolagsärenden AB

Storgatan 1
852 30 Sundsvall   

Postadress

Box 817
851 23 Sundsvall

Kontakta oss

Telefon: 060-55 37 70
Fax: 060-15 37 80
E-post: bolag@kommissionaren.se