Fondemission genom överföring från fonden för utvecklingsutgifter

Den 1 januari trädde nya regler i kraft gällande fondemission. Det ställs krav på att aktiebolag och ekonomiska föreningar, som aktiverar utgifter för eget utvecklingsarbete, samtidigt överför balanserade vinstmedel med ett motsvarande belopp till en särskild fond som är en fond under bundet eget kapital.

Den särskilda fonden har benämningen ”Fond för utvecklingsutgifter” och får användas vid fondemission, nyemission eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning, när förlusten inte kan täckas av fritt eget kapital.

Kommissionären för aktiebolagsärenden AB

Storgatan 1
852 30 Sundsvall   

Postadress

Box 817
851 23 Sundsvall

Kontakta oss

Telefon: 060-55 37 70
Fax: 060-15 37 80
E-post: bolag@kommissionaren.se