Resolution - regler för att hantera banker i kris

Resolution är ett särskild förfarande som innebär att krisdrabbade banker, andra kreditinstitut och värdepappersföretag (institut) ska rekonstrueras eller avvecklas under ordnade former.

Den 1 februari 2016 infördes nya regler för att hantera banker och kreditmarknadsföretag som är i ekonomisk kris utan att behöva sätta dem i konkurs. Det kallas för resolution. Riksgälden är den myndighet som ansvarar för både förberedelser och hantering av banker och andra institut i kris. Om Riksgälden har beslutat att försätta en bank eller ett institut i resolution ska det registreras hos Bolagsverket.

Skicka en förfrågan

Våra medarbetare har lång erfarenhet av arbete med praktisk bolagsrätt.

Vi ger råd och tips till advokater, revisorer, bolagsjurister och andra som är i behov av hjälp med bolagsrättsliga frågor.

Kommissionären för aktiebolagsärenden AB

Storgatan 1
852 30 Sundsvall   

Postadress

Box 817
851 23 Sundsvall

Kontakta oss

Telefon: 060-55 37 70
Fax: 060-15 37 80
E-post: bolag@kommissionaren.se