Resolution - regler för att hantera banker i kris

Resolution är ett särskild förfarande som innebär att krisdrabbade banker, andra kreditinstitut och värdepappersföretag (institut) ska rekonstrueras eller avvecklas under ordnade former.

Den 1 februari 2016 infördes nya regler för att hantera banker och kreditmarknadsföretag som är i ekonomisk kris utan att behöva sätta dem i konkurs. Det kallas för resolution. Riksgälden är den myndighet som ansvarar för både förberedelser och hantering av banker och andra institut i kris. Om Riksgälden har beslutat att försätta en bank eller ett institut i resolution ska det registreras hos Bolagsverket.

Kommissionären för aktiebolagsärenden AB

Storgatan 1
852 30 Sundsvall   

Postadress

Box 817
851 23 Sundsvall

Kontakta oss

Telefon: 060-55 37 70
Fax: 060-15 37 80
E-post: bolag@kommissionaren.se