Nyheter

Fondemission genom överföring från fonden för utvecklingsutgifter

24 februari 2016 Den 1 januari trädde nya regler i kraft gällande fondemission. Det ställs krav på att aktiebolag och ekonomiska föreningar, som aktiverar utgifter för eget utvecklingsarbete, samtidigt överför balans…
Läs mer

Resolution - regler för att hantera banker i kris

2 februari 2016 Resolution är ett särskild förfarande som innebär att krisdrabbade banker, andra kreditinstitut och värdepappersföretag (institut) ska rekonstrueras eller avvecklas under ordnade former. Den 1 …
Läs mer

Bolagsverket ändrar bedömningen av aktieägartillskott

4 juni 2015 Bolagsverket ändra bedömningen av aktieägartillskott. Efter genomgång av förarbeten och olika uttalanden har Bolagsverket ändrat sin bedömning och anser numera att återbetalning av aktieägartillskott…
Läs mer

Aktiebolag får 559 i början av organistionsnumret

7 januari 2015 Aktiebolag får 559 i början av organisationsnumret när 556-serien tar slut.

Kommissionären för aktiebolagsärenden AB

Storgatan 1
852 30 Sundsvall   

Postadress

Box 817
851 23 Sundsvall

Kontakta oss

Telefon: 060-55 37 70
Fax: 060-15 37 80
E-post: bolag@kommissionaren.se