Tjänster

Vi biträder er – advokater, revisorer, företags juristavdelningar, fondkommissionärer, banker, enskilda företagare m fl. – med…

Kvalificerade tjänster som:

Beprövade vägar att minska/öka kapital genom nyemissioner och fondemissioner. Utgivande av teckningsoptioner och konvertibler. Bolagsordningsfrågor; införande av olika aktieslag, inlösenaktier och preferensaktier m m. Fusioner, gränsöverskridande fusioner, delningar och likvidationer.

Enkla men betydelsefulla tjänster som:

Snabb hantering av Bolagsverkets registeruppgifter och registreringsbevis (vi sänder till er dokument via e-post som pdf-fil, vilket underlättar er hantering framgent samt även som normal papperskopia)
ändring av styrelse och firmateckning
på- och avregistrering avtillträdande och/eller avgående styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, vd, övriga funktionärer med ”inkomstregistrering till Bolagsverket” samma dag som beslut skett på styrelsenmöte eller stämma; omgående kundbekräftelse på fax eller via e-post på Bolagsverkets inkomstregistrering

Kommissionären för aktiebolagsärenden AB

Storgatan 1
852 30 Sundsvall   

Postadress

Box 817
851 23 Sundsvall

Kontakta oss

Telefon: 060-55 37 70
Fax: 060-15 37 80
E-post: bolag@kommissionaren.se